Dikabulkannya Doa Belum Tentu Tanda Allah Cinta


Ketika menafsirkan firman Allah yang artinya

Dan diantara manusia ada yang bermunajat: “Wahai Rabb kami berikanlah aku dari apa-apa yang ada di dunia ini!”. Dan bagi mereka (yang hanya mendambakan dunia, pent) di akhirat tidak ada bagian sedikitpun. Dan diantara mereka ada yang berdoa “Wahai Rabb kami berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat nanti kebaikan!” (Al Baqarah:200-201)

Syaikh As Sa'dy rahimahullah bertutur:

"Dikabulkannya permohonan seseorang yang berdoa kepada Allah tidak serta merta menunjukkan kecintaan dan kedekatan Tuhan alam raya kepadanya. Kecuali apabila permintaan yang Allah kabulkan berkaitan dengan kebahagiaan di akhirat atau yang berhubungan dengan kemaslahatan dan kepentingan agamA."

-Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan -

Comments